Скрепителни инструменти и елементи
ДЮБЕЛ ЗА КАБЕЛ ФИБА 1 ПВВ-МБ1

(100бр 1пакет)

 

ПВВ 2х4;

ПВВ 2х6;

ПВВ 3х1.5;

ПВВ 3х2.5

Формуляр за контакт