Скрепителни инструменти и елементи
ДЮБЕЛ ЗА КАБЕЛ ФИБА 3 ПВВ-МБ1

(100бр 1пакет)

 

ПВВ 2х1;

ПВВ 2х1.5

Формуляр за контакт